Beveiligingssystemen

Beveiligingssystemen

Beveiligingssystemen

Er zijn verschillende type alarmsystemen die geïnstalleerd kunnen worden, aan de hand van uw pand of woning wordt door Onsse een bewuste keuze gemaakt wat voor uw pand het beste product is.

Draadloze alarmsystemen

Wij van Onsse Beveiliging kunnen samen met u de keuze maken om een draadloos systeem te plaatsen. Dit kan onder andere doordat uw pand wellicht geen bekabeling kwijt kan en de netste oplossing zou dan zijn om met draadloze melders te werken dit zal alleen gebeuren als het pand klein genoeg is om binnen het bereik van de centrale kast te blijven. Daarnaast is een draadloos systeem snel en gemakkelijk te installeren en kunt u snel weer door met uw bedrijfsbezigheden. Tevens is dit systeem makkelijk en snel uit te breiden indien dit nodig is in de toekomst.

Bekabelde alarmsystemen

In onderlinge overleg kan Onsse Beveliging ervoor kiezen om een bekabelde installatie te installeren in uw pand, dit is altijd bij ons de hoogste prioriteit dat het systeem bekabeld is binnen een bedrijf. Soms kan dit niet en wordt er overlegd toch een draadloos systeem te installeren of een hybride. Waarom een bekabeld systeem voor een bedrijfspand? Draadloze systemen hebben een beperking tot een aantal meter dat de melder in contact is met de centrale kast. In de meeste gevallen is een bedrijfspand vrij groot! Dit betekend dat er een ruis binnen het draadloze veld kan ontstaan en kiest Onsse Beveiliging voor een bekabeld systeem waardoor er geen uitval van melders ontstaat.

Hybride alarmsystemen

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de melders niet altijd geheel bekabeld kunnen worden. Onsse Beveiliging kiest dan in dit geval in overleg voor een Hybride alarmsysteem. Wat houd dit in? Het systeem is dan deels bekabeld en deels draadloos. Op de plekken in het pand waar wij geen bekabeling netjes kunnen afwerken en/of kunnen bereiken met bekabeling wordt er een draadloze melder geïnstalleerd. En op de plekken waar wij wel de bekabeling netjes kunnen afwerken en/of kunnen bereiken wordt er een bekabelde melder geïnstalleerd.